Privacy verklaring

Inleiding 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

01. Feelgoodfoods

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Feelgoodfoods. Feelgoodfoods is een food blog met hierop gerechten en recepten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Feelgoodfoods verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Feelgoodfoods, neem dan gerust contact op! 

Fj.drok@student.han.nl | 06 19 95 89 57 Laan van Scheut 10| 6525 EM | Nijmegen 

02. Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Feelgoodfoods. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Feelgoodfoods via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

02. Analytics 

De website van Feelgoodfoods verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

03. Ontvangers 

De gegevens die Feelgoodfoods ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Outlook

De e-mail van Feelgoodfoods wordt gehost bij Outlook. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Outlook.

02. STRATO

De website en back-ups van de website worden gehost bij Strato. Gegevens die jij achterlaat op de website van Feelgoodfoods zijn op de servers van STRATO opgeslagen. 

04. Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Feelgoodfoods, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

01. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Feelgoodfoods via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

02. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

05. Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Feelgoodfoods of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee staps verificatie. 

Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Feelgoodfoods. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Feelgoodfoods privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 

06. Jouw rechten 

01. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Feelgoodfoods vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Feelgoodfoods. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Feelgoodfoods. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail. 

03. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Feelgoodfoods opgeslagen liggen dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Feelgoodfoods al jouw gegevens over te dragen.

04. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Feelgoodfoods vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

05. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Feelgoodfoods niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Feelgoodfoods jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via fj.drok@student.han.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

07. Plichten 

Feelgoodfoods verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Feelgoodfoods via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om antwoorden te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Feelgoodfoods de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Feelgoodfoods met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Feelgoodfoods behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Feelgoodfoods dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Feelgoodfoods te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

Fj.drok@student.han.nl
| 06 19 95 89 57 Laan van Scheut 10| 6525 EM | Nijmegen